غرفه نمایشگاه

دکوراسیون و غرفه سازی در نمایشگاه

فدک 

interior decoration exhibition booth construction Fadak

دارای گرید A
نمایشگاه تهران و اصفهان

گروه دکوراسیون و غرفه سازی فدک با اجرای بیش از 98000 مترمربع غرفه نمایشگاهی ، موفق به دریافت گرید A غرفه سازی گشت. و عضو رسمی انجمن غرفه سازان نمایشگاه می باشد.

تعهد، دانش و مهارت

26 سال تجربه

گروه طراحی غرفه و غرفه سازی فدک با 26 سال سابقه غرفه سازی در نمایشگاه کشور و اجرای با کیفیت و به موقع، بیش از 98000 متر مربع غرفه نمایشگاهی، توانسته در جایگاه غرفه ساز گرید A قرار گیرد. و مورد تایید نمایشگاه بین المللی تهران و نمایشگاه بین المللی اصفهان گردد.

جدید ترین غرفه های نمایشگاه

 

غرفه نمایشگاهی پارس ایزوتوپ

غرفه نمایشگاهی پارس ایزوتوپ 

اولین نمایشگاه ایران پتروکم

محل برگزاری نمایشگاه نمایشگاه کیش
زمان برگزاری نمایشگاه  1402/11/24
موقعیت غرفه نمایشگاهغرفه دو طرف باز
متراژ غرفه نمایشگاه 40 متر مربع
غرفه نمایشگاهی اکما صنعت شخم

غرفه نمایشگاهی اکما صنعت شخم 

 نمایشگاه کشاورزی

محل برگزاری نمایشگاه نمایشگاه مشهد
زمان برگزاری نمایشگاه  1402/11/12
موقعیت غرفه نمایشگاهغرفه سه طرف باز
متراژ غرفه نمایشگاه 67 متر مربع