غرفه نمایشگاه

دکوراسیون و غرفه سازی در نمایشگاه

فدک 

interior decoration exhibition booth construction Fadak

دارای گرید A
نمایشگاه تهران و اصفهان

گروه دکوراسیون و غرفه سازی فدک با اجرای بیش از 98000 مترمربع غرفه نمایشگاهی ، موفق به دریافت گرید A غرفه سازی گشت. و عضو رسمی انجمن غرفه سازان نمایشگاه می باشد.

تعهد، دانش و مهارت

26 سال تجربه

گروه طراحی غرفه و غرفه سازی فدک با 26 سال سابقه غرفه سازی در نمایشگاه کشور و اجرای با کیفیت و به موقع، بیش از 98000 متر مربع غرفه نمایشگاهی، توانسته در جایگاه غرفه ساز گرید A قرار گیرد. و مورد تایید نمایشگاه بین المللی تهران و نمایشگاه بین المللی اصفهان گردد.

جدید ترین غرفه های نمایشگاه

 

غرفه نمایشگاهی اسپاهان کوشا

غرفه نمایشگاهی اسپاهان کوشا

نمایشگاه قطعات خودرو

محل برگزاری نمایشگاه نمایشگاه تهران
زمان برگزاری نمایشگاه  1403/03/29
موقعیت غرفه نمایشگاهغرفه ی سه طرف باز
متراژ غرفه نمایشگاه 77 متر مربع
غرفه نمایشگاهی گروه صنعتی نقش جهان

غرفه نمایشگاهی نقش جهان

نمایشگاه قطعات خودرو اصفهان

محل برگزاری نمایشگاه نمایشگاه تهران
زمان برگزاری نمایشگاه  1403/03/29
موقعیت غرفه نمایشگاهغرفه سه طرف باز
متراژ غرفه نمایشگاه 77 متر مربع
غرفه نمایشگاهی گلدن برینگ

غرفه نمایشگاهی طلایه داران کویر زواره

 نمایشگاه قطعات خودرو

محل برگزاری نمایشگاه نمایشگاه تهران
زمان برگزاری نمایشگاه  1403/03/29
موقعیت غرفه نمایشگاهغرفه دو طرف باز
متراژ غرفه نمایشگاه 55 متر مربع
غرفه نمایشگاهی خورشید دریای شرق

غرفه نمایشگاهی خورشید دریای شرق

 نمایشگاه اصفهان پلاست

محل برگزاری نمایشگاه نمایشگاه اصفهان
زمان برگزاری نمایشگاه  1403/03/26
موقعیت غرفه نمایشگاهغرفه سه طرف باز
متراژ غرفه نمایشگاه 152 متر مربع