نمونه غرفه نمایشگاهی
گروه طراحی غرفه و غرفه سازی فدک، دارای گالری جامعی از نمونه غرفه های نمایشگاهی است که شامل نمونه غرفه جزیره ای، نمونه غرفه دو طبقه، نمونه غرفه دو طرف باز، نمونه غرفه یک طرف باز در مساحت های گوناگون می باشد. نمونه طرح 3D غرفه های فدک با نمونه غرفه ساخته شده کاملا مطابقت دارد.