متراژ غرفه : 112 متر مربع

موقعیت غرفه : غرفه سه طرف باز

محل برگزاری نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی اصفهان

زمان برگزاری نمایشگاه : 1400

غرفه نمایشگاهی مونوکوت ایران برای حضور در نمایشگاه چوب 1400 اصفهان، با موقعیت غرفه سه طرف باز و در متراژ 112 متر توسط گروه فدک دکور در نمایشگاه اصفهان غرفه سازی شد.

غرفه سازی در نمایشگاه اصفهان

به در خواست این مشارکت کننده نمایشگاه، طراحی غرفه بسیار ساده صورت گرفت. غرفه نمایشگاهی مونوکوت ایران فقط شامل دیوار و کف بود. از دیوار های پشتی برای نصب نمونه محصولات،LCD و نوشتاری غرفه استفاده شد. و فضای غرفه فقط به میزهای پذیرایی اختصاص داده شد. در زمان ساخت غرفه در نمایشگاه، کف غرفه با پارکت درجه 1 اجرا شد.   

نمونه غرفه سازی در نمایشگاه